необработени парчета ‘Тома’

***

Както учи Философът в книга 3 на „За Душата”, науките се делят по предмет: понеже придобиваното чрез тях (знание) се различавa по своите обекти, от които придобива вид. Но предметите, които се изследват в природата, са движението и движещото се: ето защо Философът казва във 2 книга на „Физика”, че онези, които се движат, са обект на физичното изследване. Трябва следователно с оглед различието между движещо се и движено да се разграничават и подреждат в ред частите на природните науки. Първото движение е движението по място, което е по-съвършено от останалите, и е общо за всички природни тела, както се доказва в книга 8 на „Физика”. И тъй, след изследването на движението и движещото се в общото, което е изложено в кн. „Физика”, първо трябва да се разкаже за телата с оглед на това, че се движат съгласно движението по място – в книга „За Небето”, която е втората част на природната наука. Остава следователно да изследваме за движението на другите, които следват, което (движение) не е общо за всички тела, ами се намира само в най-нисшите, между които господства възникването и унищожението. Понеже изменението се подрежда и отнася към възникването като към цел – защото растежът се отнася като следващ от възникването, понеже нарастването не става без някакво партикуларно възникване. И трябва следователно това движение да се отнася по някакъв начин като следствие от възникването. По подобен начин ще се разкаже за възникването и за унищожението… Трябва да се дефинира най-напред отнасящото се към възникването и унищожението в общото (?рода), а след това да се спускаме към неговите части. Подобно на това трябва да се изследва, дали в някой род може да се намери нещо първо, което да е причина за другите, от неговото изследване ще се разбере, кой е общия род и кое е първо в този род: защото онова първо нещо е причина на целия род, обаче на онзи, който изследва този род му е необходимо да разгледа и всички причини на целия род. Философът в Метафизика по подобен начин дефинира биващото в общото и първото биващо, което е отделено от материята. Съществуват обаче в рода на възникващото и унищожаващото се някакви първи принципи, разбира се елементите, които са причина за възникването и унищожението и изменението във всички други тела. И поради това Аристотел в тази книга, която е третата част на природната наука, дефинира не само възникването и унищожението в общото, но така също и възникването и унищожението на елементите. И тъй от предисловието за разсъжденията на Аристотел в тази книга, пристъпваме към тяхното изложение.

***Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: