преводи

ОТ ЛАТИНСКИ ЕЗИК

  1. Боно от Луче – „Ливански кедър“ (съчинение по ars dictaminis), превод от латински  Георги Петков,  в: Реторика и комуникации (електронно списание), 1/2011 http://rhetoric.bg .

  2. Аниций Манлий Северин Боеций – За различните видове топоси (кн. 1), превод от латински Георги Петков, в: Philosophia – електронно списание за философия и култура, 1/2012. www.philosophia.bg .

  3.  Тома от Аквино – Изложение на Втора Аналитика, кн. 1 лек. 1, превод от латински Георги Петков, в: Philosophia – електронно списание за философия и култура, 1/2012. www.philosophia.bg .

%d блогъра харесват това: