Философия

Преводи:

1. Що е истина.

2. Дали истината се намира по-първо в интелекта, отколкото в предметите.

3. Дали истината е само в съчетаващия и разделящия интелект.

4. Дали има само една истина, благодарение на която са истинни всички неща.

5. Дали някаква друга истина, освен първата истина, е вечна.

6. Неизменна ли е сътворената истина.

7. Дали истината в божествеността се изказва същностно или персонално.

8. Дали всяка друга истинна е от първата истина.

9. Има ли истина в сетивността.

10. Дали някой предмет е неистинен.

11. Дали неистината е в сетивността.

12. Дали неистината е в интелекта.

Уроци:

Етика и право

(урок1: От мит към логос)

(урок 2: Етиката като наука)

(урок 3: Софисти, Сократ)

(урок 4: Платон)

(урок 5: Хегел)

Публикации:

 1.  “Бележки върху средновековната представа за тъгата”, в: Християнство и култура, бр. 75/2012г.
 2. Реториката в системата на науките. Дефиниране на реториката в кратки формули и раздвояването й между ‘ornament’ и ‘argument’, в: Реторика и комуникации (електронно списание), 2/2011
 3. „Аrs dictaminis”, в: Реторика и комуникации (електронно списание), 1/2011 
 4. “Виртуална реторика и теория на преговорите”, в:  Комуникации във виртуалната среда, съств. Мавродиева, И., УИ “Св. Климент Охридски”, С., 2010, 31-42.
 5. „От диалектика към реторика (Цицерон в перспективата на средновековните трансформации на реториката)”, в: Годишник на проекта на СУ “Докторантско училище”, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2010.
 6. „Нeобходимо вероятно, всеобщо контингентно или за същността на ентимемата”, в: Езикът на битието (сборник в памет на проф. Стефан Васев), БАН, С., 2010. http://vasev.org/enb/gpetkov/
 7. Разделението на философията и развитието на реториката като част от логиката.  В: сп. Философски алтернативи, (издание на Института за философски изследвания към БАН), 1/2008, 162-175.
 8.  „Реторика и логика. Случаят Тома от Аквино”, в: Архив за средновековна философия и култура, св. 14, Изок-Запад, С., 2008, 154-171.
 9. „Етикет за ненеобходимото (правилото като действие)”, в: сп. Бизнес Секретар, 10 (56), бр. 1/2008.
 10. Г. Петков / Желязкова, Ц., „Човекът – същност и личност”, в: сб. „Раздвоеният човек”, т. 2., съств. Н. Богомилова, ИФИ, БАН, С., 2007, 64-74.
 11. „За венеца”, (първа награда в конкурса за философско есе на тема “Философстването – съзерцание и съпричастие”),  в: сп. „Философски алтернативи”, бр. 2/2006, ИФИ, БАН, 102-105.
 12. Петков, Г., „Глоси към “За истината” на Тома от Аквино”, В: “Известия” на Хуманитарния департамент при МГУ “Св. Иван Рилски”,  Т. V. 2005, 39-55.
 13. „Бележки към хрониката на Салимбене (In memoriam проф. П. М. Бицили)”, В:  Известия на Хуманитарния департамент при МГУ “Св. Иван Рилски”,  Т. IV, 2004г., 27-46.
 14.  Петков, Г., Понятието ‘личност’”, В:  Сб. Онтологизации, ИК. Минерва, С., 2003г.

Дипломна – „Учението на Тома от Аквино за истината“

Дисертация – „Мястото на реториката сред науките. Тома от Аквино и рецепцията на Аристотеловата реторика в средновековна Западна Европа”

Автореферат на дисертацията

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: