Георги Петков – Аристотел, Цицерон и трансформациите през Средновековието – „Natura→doctrina→usus” – неопределеността в обекта на реториката и дефинирането й чрез реторическите методи


Тъй като по определение обектът на реториката е неопределен, още класическите автори – Цицерон и Аристотел – търсят дефиницията за реторика в метода. Интерпетациите върху метода от своя страна са в каузална зависимост от решаването на няколко фундаментални въпроса на светогледно ниво, а именно: Дали реториката е теоретическа способност (natura) на рационалната природа, или е някаква природна дарба (natura) за практическо действие?; Дали реториката е изкуство или наука, или eнякаква образованост (ars, doctrina, disciplina, scientia) и как сеизобщо се дефинира изкуството?; Дали реториката е особена професия (usus, exercitatio) или пък приложно умение (usus) на всеки човек? Същевременно споменатите автори, именно Аристотел и Цицерон, съвсем  не са съгласни, че тези определения са взаимозаменими, а още по-малко са съгласни с разбирането, че която и да наука може да е интердесциплинарна. Напротив, да получи ясно и стриктно определение за своите обект, предмет, цел и метод е решително важно за всяко изкуство и особено за реториката, където обаче се появява проблем: rhetorica potentia circa unumquodque… (реториката е способност за каквото и да е …)

В тази статия чрез изследването на реториката като natura→doctrina→usus’, биват проследявани и двете основни линии в дефинирането – аристотелистка и цицеронова, които стават основа за трансформациите на реториката през Средните векове…

статията е публикувана в Архив за средновековна философия и култура. свитък XX. 2014 г.

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s