Сума за съвършенствата на сърцето – от (Псевдо?) Гебер


(Geberis philosophi Suma de perfectio cordis)

„… Различните реалности, човекът познава по различен начин – казва по-нататък Гебер, .

Чрез зрението – видимостта, чрез слуха – звуците, чрез вкуса, допира и останалите сетива – сетивното, които общи впечатления за единното стават единно в ‘общото сетиво’. А безтелесното, т. е. формата, както и самото битие – продължава той – човекът познава чрез интелекта и волята.

Но по различен начин. Защото, макар волята да се простира към възжеланото, а интелектът към умопостигаемото, то те правят това двуяко.

Веднъж – като се насочват към това, което е по природата си разделено.

Втори път – като се насочват към това в природата, което е общо.

Разделеното човекът познава като разграничава с разума си свойствата на отделните вещи и така изработва, разграничавайки ги едно от друго, техните дефиниции; а също техните състояния, както и съществуването им във времето. Така и волята се простира от едно нещо към друго – оставяйки едното и насочвайки се към другото.

А неразделното – това което е по природата си едно в себе си и е в себе си цяло и съществуващо – Човекът познава с умното сърце.

Умното сърце е не разум, нито воля, нито е сетивност, но – като център на човека – имайки в себе си основанията на всички други познавателни способности,

е познание не за разделното, а за цялото. Тъй както и в природата нещата съществуват като разделено и единно, така и Бог е направил та човекът да познава както разделеното, но и цялото.

Умното сърце притежава различни проекции (firmamentum) в човека.

Ще започнем първо от най-нисшите…“

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s