Тома от Аквино. Дискусионни въпроси за истината. Въпрос 1. (без раздел 1)

(ТЕКСТЪТ е публикуван по раздели на менюто в дясно. Не е научно и стилистично редактиран)

Преводът на Въпрос 1 раздел 1 (който не поставям тук) е осъществен и публикуван от проф. Георги Каприев в ‘Архив за средновековна философия и култура’: За истината /въпрос I, член 1/ (прев. Г. Каприев), Св. V, 1998, с. 143-151. Кратките цитати от ‘Сума на Теологията част 1’ са приведени по превода на проф. Цочо Бояджиев – те указват местата в Сумата, на които (по моя преценка) Тома води аналогична дискусия. Използвам ги като повод за евентуална съпоставка. По-подробно – виж в Сумата.

Дискусионни въпроси за истината

Въпрос 1

1. Що е истина.

2. Дали истината се намира по-първо в интелекта, отколкото в предметите.

3. Дали истината е само в съчетаващия и разделящия интелект.

4. Дали има само една истина, благодарение на която са истинни всички неща.

5. Дали някаква друга истина, освен първата истина, е вечна.

6. Неизменна ли е сътворената истина.

7. Дали истината в божествеността се изказва същностно или персонално.

8. Дали всяка друга истинна е от първата истина.

9. Има ли истина в сетивността.

10. Дали някой предмет е неистинен.

11. Дали неистината е в сетивността.

12. Дали неистината е в интелекта.

Advertisements

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s